Financiële zaken

Binnen de kaders van de geldende wet- en regelgeving verzorgt Groenendijk Onderwijsadministratie de volledige financiële administratie voor organisaties in het onderwijs en de kinderopvang.

Naast de begroting en jaarrekening worden de mutaties accuraat en regelmatig bijgewerkt, zodat wij u van goede managementinformatie kunnen voorzien. De boekhouding wordt gevoerd met het softwarepakket van AccountView. Via een beveiligde website kunt u real-time uw actuele baten en lasten inzien en bekijken hoe deze zich verhouden tot de vastgestelde begroting. Naar keuze kunt u de financiële administratie geheel aan ons uitbesteden, of zelf zorgdragen voor de gehele of gedeeltelijke invoer van de mutaties. Desgewenst kunnen wij ook uw ledenadministratie verzorgen en het innen van de ouderbijdragen en/of overblijfgelden.

Bij Groenendijk heeft u de mogelijkheid om facturen digitaal aan te leveren en te coderen. Hierdoor heeft u snel en overzichtelijk inzicht in de betaling en boeking van rekeningen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van ProActive.

Daarnaast kunnen wij organisaties ondersteunen op het gebied van planning & control en/of aan uw organisatie periodiek een controller beschikbaar stellen.