Skip to content


Personeels- en salarisadministratie

Onderstaand een globaal overzicht van onze diensten. Voor nadere informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

Groenendijk verzorgt alle werkzaamheden die uiteindelijk resulteren in het uitbetalen van het juiste salaris en de bijbehorende afdrachten. Nadat een medewerker is aangenomen, wordt een digitaal personeelsdossier opgebouwd waarin alle wettelijk verplichte documenten aanwezig zijn. U kunt naar eigen inzicht documenten toevoegen aan het digitale personeelsdossier en u kunt ook bepalen wie toegang heeft tot welke gegevens.

Personele mutaties kunt u via gebruiksvriendelijke digitale formulieren aan Groenendijk doorgeven. Hiervoor wordt een zogenaamde ‘workflow’ ingericht, die bepaalt welke functionarissen een mutatie moeten accorderen voor deze door Groenendijk wordt verwerkt. Natuurlijk toetsen onze medewerkers vervolgens elke mutatie aan wet- en regelgeving om onjuiste betalingen te voorkomen.

U werkt nauw samen met vaste contactpersonen bij Groenendijk, die snel en adequaat inspelen op eventuele vragen. Indien sprake is van complexe vragen met een juridisch karakter, dan beschikt Groenendijk over gespecialiseerde medewerkers die u van advies kunnen dienen.

Groenendijk kent een uitgebreid rapportagedashboard waarmee u online de beschikking heeft over actuele informatie rondom loonkosten, bezetting, verlof en verzuim. Hierdoor heeft u inzicht in uw personele en financiële risico’s en kunt u afgewogen besluiten nemen ten aanzien van (bijvoorbeeld) de gewenste omvang van uw formatie.

Het beheersen en terugdringen van het ziekteverzuim is binnen het onderwijs een belangrijk aandachtspunt. Groenendijk biedt een aparte applicatie waarbinnen de arbo-arts en casemanager alle acties met betrekking tot (langdurig) verzuim kunnen vastleggen.

Veel onderwijsorganisaties hanteren een gesprekkencyclus, gericht op het ontwikkelen van competenties en het vergroten van performance. Groenendijk biedt een aparte applicatie om deze gesprekkencyclus en bijbehorende acties te ondersteunen.

Groenendijk maakt gebruik van de applicaties Youforce / HR Core / Gemal en Visma HRM.

Wij werken onder andere voor
Neem voor meer informatie contact met ons op
Bel naar 0184-412507
Wat wij nog meer voor u kunnen betekenen:

Financiële administratie

Advies en beleid

Trainingen & informatiesessies

Hulp op locatie

Collectieve zorgverzekering