Skip to content


Financiële administratie

Onderstaand een globaal overzicht van onze diensten. Voor nadere informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

Groenendijk verzorgt uw volledige financiële administratie, van het boeken van facturen tot en met het opstellen van de jaarrekening. Hierbij sluiten wij naadloos aan op uw wensen. Zo wordt de inrichting van uw administratie volledig afgestemd op uw situatie. Daarnaast bieden wij u, dankzij ons maatwerk, de mogelijkheid om zelf bepaalde werkzaamheden ter hand te nemen.

De factuurverwerking verloopt bij Groenendijk volledig digitaal. Bij voorkeur worden facturen door de leverancier digitaal aangeleverd, vervolgens in het systeem ingelezen en door u beoordeeld. Er wordt een zogenaamde ‘workflow’ ingericht, die bepaalt welke functionarissen een factuur moeten kunnen beoordelen voor deze door Groenendijk wordt verwerkt. Medewerkers van Groenendijk controleren de factuur om, bijvoorbeeld, spookbetalingen te voorkomen. De workflow wordt vanzelfsprekend zo ingericht dat functiescheiding en het zogenaamde ‘vierogenprincipe’ zijn gewaarborgd.

Groenendijk kent een uitgebreid rapportagedashboard, waarmee u online de beschikking heeft over actuele managementinformatie. Door middel van de zogenaamde ‘downdrill’ kunt u snel en eenvoudig van een totaaloverzicht inzoomen op relevante details. Onderliggende facturen of loonkosten van individuele medewerkers komen zo duidelijk in beeld. Naast de online rapporten ontvangt u per kwartaal een uitgebreide schriftelijke managementrapportage met tekstuele toelichting op de belangrijkste posten.

U werkt nauw samen met vaste contactpersonen bij Groenendijk, die snel en adequaat inspelen op eventuele vragen. Indien sprake is van complexe vragen waarbij ondersteuning wenselijk is, dan kan via Groenendijk een controller worden ingezet.

Bij grote(re) onderwijsinstellingen bestaat de behoefte om het proces van planning en control digitaal te ondersteunen. Groenendijk biedt hiervoor een aparte applicatie, waarin met name het begrotingsproces per school en op bestuursniveau goed kan worden gemonitord.

Groenendijk maakt gebruik van de volgende applicaties: AccountView (boekhouding), Spend Cloud (factuurverwerking), Visionplanner (rapportages) en Capisci / Datapas (planning en control). AccountView, ProActive en Visionplanner zijn onderdeel van de Visma Group.

Wij werken onder andere voor
Neem voor meer informatie contact met ons op
Bel naar 0184-412507
Wat wij nog meer voor u kunnen betekenen:

Personeels- en salarisadministratie

Advies en beleid

Trainingen & informatiesessies

Hulp op locatie

Collectieve zorgverzekering