Skip to content

Declaratieformulier Groenendijk Personeelsbeheer

Helaas ervaren gebruikers af en toe problemen met het declaratieformulier, wanneer dit via Groenendijk Personeelsbeheer (GPB) beschikbaar is gesteld.

  1. Bij gebruik van het formulier verschijnt een foutmelding met code 500. Deze melding wordt veroorzaakt door beveiligingsinstellingen aan de kant van de gebruiker.
  2. In het formulier worden de totalen niet opgeteld en de x blijft in de laatste kolom staan, ondanks dat alle verplichte velden zijn gevuld. Helaas komt dit soms voor en ook hier kunnen wij, spijtig genoeg, niets aan doen.

Om het gebruikersgemak te vergroten is besloten om het declaratieformulier op te splitsen in declaraties en dienstreizen, waarbij in het formulier dienstreizen per regel automatisch de reisafstand wordt berekend (op basis van Google Maps); deze kunt u dan overnemen in de verplichte kolom ‘Afstand’.

Mocht het declaratieformulier voor dienstreizen niet naar tevredenheid werken, dan kunt u gebruik maken van een back-upformulier. In dit back-upformulier kunnen de gegevens in een tabel worden ingevoerd en niet in Excel. Bij dit back-upformulier kan eventueel wel een Excelformulier als bijlage worden toegevoegd. Dit formulier kunt u vinden op onze website en de link wordt vermeld in de helptekst.

In dit Excelformulier zitten links naar ANWB en Google. Wanneer dit Excelformulier gebruikt wordt, hoeft alleen de eerste regel met de totale afstand in kilometers te worden ingevuld.

Aangezien er nu meer formulieren met betrekking tot de declaraties zijn, is er voor gekozen om deze onder een nieuw tabblad te zetten, namelijk ‘Declaraties’.

De nieuwe workflows/formulieren worden per 1 augustus 2020 geactiveerd.

Deel dit artikel
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant