Skip to content

Coronavirus

Onze collega’s krijgen regelmatig vragen van werkgevers over hoe om te gaan met het coronavirus.

De werkgever is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde omgeving. Geef voorlichting aan werknemers en leerlingen om de besmettingsrisico’s te beperken.

In principe worden medewerkers geacht hun werkzaamheden op school te verrichten. Medewerkers hebben niet de vrijheid om uit angst voor besmetting thuis te blijven. Wanneer er een gegronde reden is om thuis te blijven ligt dat anders, bijvoorbeeld wanneer men recent contact heeft gehad met iemand waarbij het virus is vastgesteld of wanneer men zelf ziekteverschijnselen heeft.

Meldingsplicht

De medewerker heeft de plicht om, wanneer hij of zij vermoedelijk met het virus is besmet, dit te melden bij de werkgever. We adviseren de werkgever dan de arbodienst of een andere deskundige contact te laten opnemen met de betreffende medewerker.

Wanneer sprake is van een besmetting, mag de werkgever deze informatie niet zonder toestemming van betrokkene met anderen delen! De werkgever mag informeren naar de gezondheid van de medewerker, maar deze hoeft daar verder geen antwoord op te geven. Het mag wel. De medewerker hoeft ook geen antwoord te geven als wordt gevraagd of hij/zij in een gebied is geweest waar het virus heerst, of dit gaat bezoeken. De werkgever kan een dergelijke reis ook niet verbieden.

Hoe zit het met de loondoorbetaling?

Wanneer sprake is van een van onderstaande situaties

  • medewerker is besmet met het virus
  • medewerker is preventief in quarantaine geplaatst
  • werkgever draagt medewerker op thuis te werken
  • medewerker kiest ervoor thuis te blijven op basis van gegronde reden

en het is voor de medewerker niet mogelijk om thuis te werken vanwege ziekte en/of functie, dan wordt het salaris van de betreffende medewerker doorbetaald.

Is het wel mogelijk thuis te werken en wordt er ook thuis gewerkt, dan wordt het salaris eveneens volledig doorbetaald.

Wanneer de medewerker ervoor kiest om thuis te blijven zonder gegronde reden of thuiswerk is mogelijk, maar wordt niet gedaan, dan is er geen recht op loondoorbetaling.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant