Skip to content

Corona en de gevolgen voor arbeidsovereenkomsten en vervanging

Ziek of afwezig

Wanneer een medewerker thuis is wegens corona is er niet altijd sprake van ziekte. Een werknemer is ziek als er sprake is van (fysieke of psychische) klachten als gevolg van ziekte, zwangerschap of bevalling die de werknemer verhinderen zijn eigen werkzaamheden te verrichten. Wanneer een medewerker door quarantaine of door de coronamaatregelen niet op de werkplek mag verschijnen, maar niet ziek en arbeidsongeschikt is, is er geen sprake van een ziekmelding. Betrokkene kan dan indien mogelijk vanuit huis werkzaamheden verrichten. Wanneer de medewerker door medische klachten niet in staat is om te werken, is er wel sprake van een gerechtvaardigde ziekmelding. Bij twijfel kan altijd de bedrijfsarts worden geraadpleegd.

Ketenregeling
De arbeidsovereenkomst van de vervanger van een wegens corona afwezige werknemer telt mee als contract in de ketenbepaling. In het primair onderwijs is vervanging wegens ziekte van de leraar of OOP-er met les- of behandeltaken uitgezonderd van de ketenbepaling. Is de afwezige niet ziek, maar is hij uit voorzorg thuis, dan telt de arbeidsovereenkomst voor de vervanger mee in de ketenbepaling.

Vervangingsfonds

Wanneer het schoolbestuur is aangesloten bij het Vervangingsfonds, kan de vervanging wegens ziekte uiteraard bij het fonds worden gedeclareerd. Wanneer een medewerker uit voorzorg thuisblijft, maar niet ziek is, kan ook de vervanging bij het Vervangingsfonds worden gedeclareerd. Dit dient plaats te vinden via de na-declaratietool van het fonds. Via Self Service geeft u dit aan ons door met verlofreden 910.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant