PO – Aanvragen ERD en financiële varianten VF uiterlijk 31-10-2019

Wilt u met ingang van 1 januari 2020 eigenrisicodrager (ERD) worden voor de vervangingskosten? Zorg dan dat het aanvraagformulier voor ERD-schap en de instemmingsverklaring van de P(G)MR uiterlijk op 31 oktober 2019 door het Vervangingsfonds ontvangen zijn.

Bent u eigenrisicodrager of wordt u dit per 1 januari 2020? Dan kunt u kiezen voor één van de vier financiële varianten. Hiermee kunt u de kosten voor vervanging gedeeltelijk afdekken. Het beperkt uw risico op onverwacht hoge en/of extra kosten. De aanvraag voor (of wijziging van) een financiële variant moet uiterlijk op 31 oktober 2019 door het Vervangingsfonds ontvangen zijn. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier. De gekozen variant gaat dan in per 1 januari 2020.

Wanneer u eigenrisicodrager wordt en/of er een wijziging optreedt aangaande herverzekering, verzoeken wij u dit tijdig door te geven aan uw contactpersoon van de personeels- en salarisadministratie.

Bron: Vervangingsfonds.

PO – Salaristabellen per 1-7-2019

In verband met de wijziging van het minimumloon per 1 juli 2019 zijn de salaristabellen voor het primair onderwijs gewijzigd.

Hier treft u de meest actuele salaristabellen aan. Hierin zijn ook de bedragen van het salaris in de schalen L10 en L11 die per 1 januari 2020 wijzigen opgenomen. In de CAO PO is namelijk afgesproken dat, als gevolg van de afschaffing van de functiemix, het salaris van (voornamelijk) de leraren L10 in 2 tranches zouden stijgen. De 2e tranche vindt plaats per 1 januari 2020.

Uiteraard gaan onze rekentools en salarisbetalingen uit van de actuele salarisbedragen.