Skip to content

Case: Samenwerkingsverband PO en VO Drechtsteden

“Als directeur en later ook bestuurder van de twee Samenwerkingsverbanden voor PO en VO in de Drechtsteden heb ik inmiddels ruim vier jaar heel positieve ervaringen met Groenendijk Onderwijsadministratie. Zowel op financiën als personeelszaken kunnen we terugvallen op hun kwalitatief goede medewerkers waarmee we prettig communiceren over alle voorkomende zaken. Afspraken over op te leveren stukken worden stipt nagekomen. Men denkt proactief mee en kent onze organisaties. Met de directie van Groenendijk Onderwijsadminisatratie is er op hun uitnodiging frequent een evaluatiegesprek. Zaken die we daar aangeven worden goed en direct opgepakt, waardoor een verbetering ook vrijwel direct zichtbaar is.”

Cees Nugteren, directeur-bestuurder van Samenwerkingsverband PO en VO Drechtsteden

Deel dit artikel
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.