Skip to content

CAO Voortgezet Onderwijs 2020 verlengd

Sociale partners hebben besloten om de CAO VO 2020 niet op te zeggen en hierdoor is de CAO VO 2020 per 31 december 2020 van rechtswege verlengd tot en met 31 december 2021.

Het streven van cao-partijen is wel om op kortere termijn tot een nieuwe CAO VO te komen. De gesprekken hierover zullen eind januari 2021 starten. Tot er een nieuwe cao is zijn de arbeidsvoorwaarden die in de CAO VO 2020 zijn opgenomen nog van toepassing.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant