Skip to content

CAO PO 2019-2020

In december 2019 hebben cao-partijen een onderhandelaarsakkoord afgesloten voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. De teksten van enkele hoofdstukken had de PO-Raad reeds eerder gepubliceerd, maar nu is de gehele cao gereed. Deze CAO PO 2019-2020 is ook aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De tekst in deze cao geldt vanaf 1 januari 2020.

Deze cao omvat onder andere nieuwe teksten van de hoofdstukken 5 (functiebeschrijvingen), 6 (salarissen), 7 (vergoedingen), 9 (professionalisering) en 10 (van werk naar werk).

In deze cao is de modernisering verder vormgegeven en is de beleidsvrijheid van schoolbesturen toegenomen. Ook hebben er wijzigingen plaatsgevonden als gevolg van de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) en de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Voor de belangrijkste wijzigingen verwijzen wij naar ons artikel van 13 januari 2020. De volledige cao vindt u hier.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant