Skip to content

CAO Kinderopvang 2021-2022

Werkgeversorganisaties Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) hebben op 24 juni 2021 met werknemersorganisatie CNV Zorg en Welzijn een akkoord gesloten voor een nieuwe CAO Kinderopvang 2021-2022. De leden van de drie cao-partijen hebben met dit akkoord ingestemd. De cao heeft een looptijd van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2022. De cao is op 28 juni 2021 door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gepubliceerd. Cao-partijen hebben algemeenverbindendverklaring (avv) voor de cao aangevraagd.

Afspraken
Naast afspraken over arbeidsvoorwaardelijke wijzigingen, hebben cao-partijen afspraken gemaakt om de werkdruk te verlagen en het werkplezier te verhogen, zoals verhoging van de niet-groepsgebonden uren, beperken van het maximale saldo van plus- en min-uren in de jaarurensystematiek en een duidelijke omschrijving wanneer medewerkers kunnen worden ingeroosterd. Ook vinden cao-partijen het belangrijk om een aantrekkelijke branche te zijn, voor de huidige medewerkers én voor stagiairs en werkzoekenden. Ontwikkelingsgerichte scholing levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de kinderopvang. Ook diversiteit is daarbij belangrijk. Daarom zijn er afspraken gemaakt over het bevorderen van diversiteit en inclusiviteit. Verder wordt een project gestart om de gezonde levensstijl van medewerkers te stimuleren en bevorderen.

Besluiten tot verruiming kwalificatie-eisen
Het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK) heeft tijdens de looptijd van de CAO Kinderopvang 2020-2021 een aantal besluiten genomen over verruiming van de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerkers. Per 24 juli 2020, per 1 november 2020, per 1 februari 2021 en per 3 mei 2021. Deze besluiten zijn opgenomen in de CAO Kinderopvang 2021-2022.

De CAO Kinderopvang 2021-2022 kunt u hier raadplegen.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant