Skip to content

Brief Arie Slob inzake overgang PO-VO in 2020

Vanwege de coronamaatregelen is onlangs besloten om de eindtoets in het primair onderwijs in 2020 te laten vervallen. Dit houdt in dat het initiële schooladvies in feite het definitieve schooladvies is geworden. Naar aanleiding hiervan heeft Arie Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, op 17 april 2020 een brief naar alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs gestuurd.

In deze brief worden po-scholen opgeroepen om goed naar het initiële schooladvies te kijken en, als er aanleiding toe bestaat, dit positief bij te stellen en deze informatie te delen met de vo-school. Hiervoor is het formulier ‘Toevoeging aan onderwijskundig rapport (OKR) van 2020’ ontwikkeld.

Daarnaast worden vo-scholen opgeroepen een ruimhartiger toelatingsbeleid te hanteren en bij de inrichting van de onderbouw het komende schooljaar (meer) brede brugklassen aan te bieden. Ook worden de vo-scholen opgeroepen tot het organiseren van een (extra) evaluatiemoment in de brugklassen van komend schooljaar, om te kunnen bepalen of leerlingen op het voor hen passende niveau zitten.

Zowel de brief van de minister als het formulier vindt u hieronder.

Brief aan po- en vo-scholen – De overstap van primair naar voorgezet onderwijs

Formulier ‘Toevoeging aan onderwijskundig rapport (OKR) van 2020’

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant