Skip to content

Anw-uitzonderingsregel: einddatum vervalt

In 2018 hebben de sociale partners de Anw-compensatie laten vervallen. Voor werknemers die al vóór 1 mei 2018 (ongeneeslijk) ziek waren of zich niet konden verzekeren, trof ABP de Anw-uitzonderingsregeling: een financieel vangnet, met als einddatum 1 mei 2023. Deze einddatum laat ABP nu definitief los.

Ook na 2023 recht op Anw-compensatie
Door het loslaten van deze einddatum behouden partners recht op Anw-compensatie bij overlijden na 1 mei 2023. Hiervoor moet wel worden voldaan aan de voorwaarden die golden voor de reguliere Anw-compensatie.

ABP informeert uw werknemers
Heeft u werknemers in dienst voor wie dit gevolgen heeft? Zij worden hier vóór 1 juli 2020 persoonlijk door ABP over geïnformeerd.

Bron: ABP.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant