Skip to content

Allocatie na vereenvoudiging van de bekostiging

Vanaf 1 januari 2023 wordt het primair onderwijs bekostigd op een nieuwe, vereenvoudigde manier. Een van de veranderingen is dat de gewogen gemiddelde leeftijd van de medewerkers (GGL) verdwijnt bij de bepaling van de bekostiging voor een schoolorganisatie. Door het verdwijnen van met name de GGL (OP) en de herverdeeleffecten zullen scholen/besturen na moeten denken of de huidige allocatie van middelen nog passend is.

De PO-Raad heeft een handreiking opgesteld met aandachtspunten voor het alloceren van de middelen in het primair onderwijs.

Bron: PO-Raad.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant