Skip to content

Groenendijk Directie Informatiebijeenkomst

Locatie: Trapezium 210, Sliedrecht
Datum: 9 februari 2023

Op donderdag 9 en 16 februari 2023 organiseren wij voor het PO en VO een Groenendijk Directie Informatiedag (GDI). Deze bijeenkomst zal in het teken staan van het thema ‘Verlof & Verzuim’.

In de ochtend wordt u bijgepraat over de wet- en regelgeving en wat hierover in de cao’s is geregeld. Daarnaast willen wij aan de hand van casussen de ochtend interactief maken. U kunt ook uw eigen casus(sen) indienen of meenemen. Wij kunnen deze dan in de presentatie verwerken. Of we bespreken de casus uitgebreider in de facultatieve middagsessie.

Noteer de data alvast in uw agenda! Voor het einde van dit jaar ontvangt u meer informatie van ons en ook hoe u zich voor deze bijeenkomst kunt aanmelden!

Tot ziens bij Groenendijk Onderwijsadministratie