Skip to content

Aanzegplicht

Tijdelijke arbeidsovereenkomsten die zes maanden of langer duren en waarin het einde ervan op een kalenderdatum is gesteld, dienen minimaal een maand voor afloop van het dienstverband schriftelijk te worden aangezegd. In de aanzegging dient te worden aangegeven of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd en onder welke voorwaarden of dat de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd.

Ook vervangingsbetrekkingen die langer dan zes maanden hebben geduurd en bijvoorbeeld duren tot uiterlijk 1 augustus, dienen in dit voorbeeld dan vóór 1 juli te worden aangezegd.

Wanneer de aanzegging niet tijdig plaatsvindt, is de werkgever de werknemer een vergoeding van maximaal één maandsalaris verschuldigd.

Een format voor een aanzegbrief staat op onze website.

Let op: arbeidsovereenkomsten die voor bepaalde tijd met uitzicht op een vast dienstverband zijn aangegaan hebben op grond van de CAO PO en CAO VO een aanzegtermijn van twee maanden.

Bij het niet voortzetten van het dienstverband is het voor het primair onderwijs in bepaalde situaties mogelijk om, voor vergoeding van de eventuele werkloosheidskosten, een vergoedingsverzoek bij het Participatiefonds in te dienen. We adviseren u voorafgaand aan het aanzeggen na te gaan welke eisen het Participatiefonds stelt om voor vergoeding in aanmerking te komen, om daarop te kunnen anticiperen en eventuele acties voor afloop van het dienstverband nog uit te voeren.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant