Skip to content

Aanvraag voor bijzondere bekostiging

Op basis van het aantal leerlingen op de eerste schooldag kunt u bekostiging aanvragen voor specifieke doelgroepen nieuwkomers.

Het betreft:

  • asielzoekers die korter dan twee jaar en drie maanden in Nederland zijn;
  • overige vreemdelingen die korter dan één jaar en drie maanden in Nederland zijn.

Hiervoor gelden wel een aantal criteria.

  • Leerlingen die ingeschreven staan en korter dan één jaar en drie maanden in Nederland zijn moeten binnen de criteria voor asielzoekers en/of vreemdelingen vallen en het dient om minimaal vier leerlingen te gaan;
  • asielzoekers dienen langer dan één jaar en drie maanden en korter dan twee jaar en drie maanden in Nederland te zijn. Hiervoor geldt geen drempel qua aantal;
  • een SBO-school kan de financiering aanvragen indien er minimaal vier asielzoekers- en/of overige vreemdelingenkinderen op het brinnummer staan ingeschreven die korter dan één jaar en drie maanden in Nederland zijn.

U kunt de gelden aanvragen via DUO. Dit kan online of via een formulier. De aanvraag dient vóór 29 september 2020 bij DUO binnen te zijn.

Bron: LOWAN.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant