Skip to content

Aanpassing premie Participatiefonds per 1-8-2021

Het totaalbedrag aan premies dat het Participatiefonds (Pf) in 2020 heeft ontvangen is hoger dan de kosten voor het vergoeden van werkloosheidsuitkeringen in het primair onderwijs.

Om te voorkomen dat dit tot vergroting van de vermogensbuffer van het fonds leidt, heeft het Pf besloten tot het verlagen van de premie. Met ingang van 1 augustus 2021 daalt het premiepercentage Pf van 4,0% naar 3,5%.

Op basis van ontwikkelingen in de sector maakt het Pf een inschatting van de verwachte uitkeringskosten per kalenderjaar. Mede op basis daarvan wordt het premiepercentage vastgesteld.

Minder WW-kosten
Vooral de vergoedingen van de uitkeringen uit de WW (Werkloosheidswet) zijn lager dan vooraf kon worden ingeschat. De afgelopen jaren zijn veel uitkeringsgerechtigden vanuit de WW weer aan de slag gegaan. Een aanzienlijk aantal onderwijskrachten heeft een nieuwe werkplek gevonden.

Voortzetting premiedaling
Op 1 januari 2021 was het premiepercentage van het Participatiefonds al lager dan kostendekkend, om zo een deel van de vermogensbuffer terug te laten vloeien naar de schoolbesturen. Die was namelijk 4,0% terwijl 4,32% kostendekkend zou zijn.

De verwachting is dat ook per 1 januari 2022 weer een stap kan worden gezet in de verlaging van de premie voor het Pf, als het aantal onderwijsmedewerkers met een uitkering blijft dalen.

Bron: Participatiefonds.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant