Skip to content

Aangifte inkomstenbelasting

Zoals waarschijnlijk bekend is, is de loonheffing een voorheffing van de inkomstenbelastingen.

Ieder jaar wordt, conform de voorschriften van de Belastingdienst, aan het begin van het jaar het tarief bijzondere beloningen vastgesteld op basis van het (door de betreffende werkgever) uitbetaalde loon van het voorafgaande jaar. In de loop van het jaar kunnen zich vervolgens tal van wijzigingen in uw situatie voordoen, die van invloed kunnen zijn op de uiteindelijk verschuldigde inkomstenbelasting.

Wij adviseren u daarom, wanneer sprake is van een aanzienlijke stijging van het inkomen in de loop van het jaar, rekening te houden met een verschil tussen de ingehouden loonheffing en de verschuldigde inkomstenbelasting.

Het ontstaan van dergelijke verschillen is inherent aan de berekeningssystematiek die in ons land wordt gehanteerd. Wij raden iedereen aan om altijd de aangifte inkomstenbelasting in te vullen, zodat u kunt controleren of de ingehouden loonheffing overeenkomt met de verschuldigde inkomstenbelasting.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant