Skip to content

Aangifte inkomstenbelasting

Jaarlijks krijgen wij rond eind februari, begin maart vragen over verschillen tussen de ingehouden loonheffing en de verschuldigde inkomstenbelasting.

Percentage bijzonder tarief
Overeenkomstig voorwaarden van de Belastingdienst wordt het percentage bijzonder tarief gebaseerd op het inkomen van het voorgaande kalenderjaar. Het bijzonder tarief in 2022 is gebaseerd op het belastbaar inkomen van 2021 (bij de betreffende werkgever). In 2022 is er veel gebeurd rond de hoogte van de salarissen. Mogelijk is de loonstijging dusdanig dat men in een hogere belastingschijf komt. Op basis van het eerder vastgestelde percentage bijzonder tarief 2022 kan het zijn dat er te weinig loonheffing is betaald. Wanneer dit het geval is, dan volgt uit de aangifte inkomstenbelasting 2022 een naheffingsaanslag voor de te weinig afgedragen loonheffing in 2022.

Deze situatie kan zich ook voordoen wanneer je bijvoorbeeld meer gaat werken of meer bent gaan verdienen als gevolg van een promotie. Ook kan het zijn dat een werknemer nog extra inkomsten heeft, waar de werkgever geen rekening mee kan houden.

Extra loonheffing
De regel is dat bij de huidige werkgever het tarief voor bijzondere beloningen dient te worden gebaseerd op het loon van het voorafgaande kalenderjaar. De werknemer kan er de voorkeur voor hebben om bij voorbaat al meer loonheffing te laten inhouden, om te voorkomen dat er een naheffing volgt. Dit is toegestaan, maar de werknemer zal daartoe een schriftelijk verzoek moeten indienen.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant