Skip to content

Aangifte inkomstenbelasting

Nu we allemaal weer druk bezig zijn met de aangifte inkomstenbelasting, worden er ook weer veel vragen gesteld over aangiften waaruit blijkt dat er te weinig loonheffing is afgedragen. Veelal wordt dit veroorzaakt doordat gerekend wordt met een te laag tarief bijzondere beloningen. De oorzaak hiervan kan zijn dat het fiscale loon over 2020 uiteindelijk hoger is dan het fiscale loon over 2019 en dat achteraf gezien het inkomen van de werknemer in een hogere belastingschijf terecht komt. Ook kan het zijn dat een werknemer nog extra inkomsten heeft waar de werkgever geen rekening mee kan houden.

De regel is dat bij de huidige werkgever het tarief bijzondere beloning dient te worden gebaseerd op het loon van het voorafgaande jaar. De werknemer kan er wel de voorkeur voor hebben om bij voorbaat al meer loonheffing te laten inhouden, om te voorkomen dat er een naheffing volgt. Dit is toegestaan, maar de medewerker zal daartoe schriftelijk het verzoek moeten indienen. Pas na een dergelijk verzoek mag het toe te passen percentage bijzonder tarief worden gewijzigd.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant