› Begeleider Passend Onderwijs SWV VO Noordelijke Drechtsteden (0,8 fte)
 

Begeleider Passend Onderwijs SWV VO Noordelijke Drechtsteden (0,8 fte)

Het Samenwerkingsverband VO Noordelijke Drechtsteden heeft als doel een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen- en tussen de scholen te realiseren en wel zodanig dat alle leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en de leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke begeleiding en plaats in het onderwijs krijgen.

Onze visie is dat, door verbinding, alle betrokken partijen, vanuit hun eigen kracht en met regie, de uitdagingen in het leven aan kunnen gaan. Op deze manier ondersteunen de Begeleiders Passend Onderwijs de scholen in hun ontwikkeling op het gebied van Passend Onderwijs, waarbij gewerkt wordt vanuit het uitgangspunt dat het belang van de leerling te allen tijde centraal zal staan.

Om deze visie te kunnen realiseren werken wij binnen dit SWV vanuit de volgende waarden: acceptatie, inzicht, respect voor ieders autonomie en identiteit, gezamenlijke verantwoordelijkheid, openheid en kwaliteit.

Het Samenwerkingsverband VO Noordelijke Drechtsteden is op korte termijn op zoek naar een

Begeleider Passend Onderwijs (0,8 Fte)

om het team voor de duur van dit schooljaar te versterken. Daarna kan bij goed functioneren een vaste aanstelling tegemoet worden gezien.

Wij zien graag de volgende eigenschappen bij onze toekomstige collega.
- In staat zijn om mee te bewegen en te verbinden met een kritische, open blik
- Kunnen dwarsdenken
- Snel kunnen schakelen en afstemmen op diverse situaties

Aan sollicitanten worden de volgende eisen gesteld.
- Ervaring in het (speciaal) onderwijs
- In bezit zijn van een onderwijsbevoegdheid
- Aanvullende opleiding/expertise op het gebied van passend onderwijs

Wij bieden:
- een deskundig en enthousiast team
- aandacht en ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling
- salarisschaal VO LB en goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden

Indien je interesse is gewekt, stuur dan voor 7 oktober 2017 je motivatie en CV aan de sollicitatiecommissie van het SWV VO Noordelijke Drechtsteden: m.jaspers@noordelijkedrechtsteden.nl, t.a.v. Mw. J. (Joke) Grootenboer (teamleider van het SWV VO Noordelijke Drechtsteden). Indien u nog verdere toelichting wenst op de vacature kunt u Joke Grootenboer telefonisch bereiken op het nummer 06-22330842.

Voor verdere inhoudelijke informatie verwijzen wij u naar onze website: https://www.noordelijkedrechtsteden.nl.