Error

De volgende resultaten zijn gevonden met de zoekterm ' error.php':

ABP Spreekuur

ABP Spreekuur ABP Spreekuur ABP spreekuur Uw pensioen is in grote lijnen geregeld. Veel staat vast, maar er zijn allerlei zaken die u zelf bepaalt. Bijvoorbeeld wanneer u wilt/kunt stoppen met werken en voor welke omvang, of dat u het nabestaandenpensioen wilt inruilen voor een hoger ouderdomspensioen.... Meer...

Wijzigingen Groenendijk PersoneelsBeheer (GPB)

Wijzigingen Groenendijk PersoneelsBeheer (GPB) Wijzigingen Groenendijk PersoneelsBeheer (GPB) Wijzigingen Groenendijk PersoneelsBeheer (GPB) Onlangs zijn er in Groenendijk PersoneelsBeheer (GPB) diverse wijzigingen doorgevoerd. Door middel van dit bericht willen wij u hierop wijzen. De wijzigingen zijn het gevolg van diverse cao-wijzigingen en wensen van onze klanten,... Meer...

VO - CAO Bestuurders VO getekend

VO - CAO Bestuurders VO getekend VO - CAO Bestuurders VO getekend VO - CAO Bestuurders VO getekend De besturen van de VTOI en de OBV hebben de CAO Bestuurders VO 2017 afgesloten. De cao treedt met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 in werking en... Meer...

PO - Cao-wijziging: benoemingsvolgorde tijdelijke contracten

PO - Cao-wijziging: benoemingsvolgorde tijdelijke contracten PO - Cao-wijziging: benoemingsvolgorde tijdelijke contracten PO - Cao-wijziging: benoemingsvolgorde tijdelijke contracten De CAO PO 2016-2017 is gewijzigd. Het betreft de benoemingsvolgorde van Bijlage IE, die in overeenstemming is gebracht met het onderhandelaarsakkoord van de cao-partijen. De wijziging houdt... Meer...

PO - Wijzigingen Vervangingsfonds

PO - Wijzigingen Vervangingsfonds PO - Wijzigingen Vervangingsfonds PO - Wijzigingen Vervangingsfonds Het bestuur van het Vervangingsfonds heeft de premiepercentages per 1 januari 2018 definitief vastgesteld. Daarnaast is het Reglement Vervangingsfonds per 1 januari 2018 op 26 oktober 2017 in de Staatcourant gepubliceerd. Premie De premiepercentages... Meer...

Welzijn - CAO Sociaal Werk per 19-10-2017

Welzijn - CAO Sociaal Werk per 19-10-2017 Welzijn - CAO Sociaal Werk per 19-10-2017 Welzijn - CAO Sociaal Werk per 19-10-2017 De nieuwe naam van de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening is per 19 oktober 2017 CAO Sociaal Werk. In de cao staan de afspraken... Meer...

Kinderopvang - CAO Kinderopvang gewijzigd per 1-1-2018

Kinderopvang - CAO Kinderopvang gewijzigd per 1-1-2018 Kinderopvang - CAO Kinderopvang gewijzigd per 1-1-2018 Kinderopvang - CAO Kinderopvang gewijzigd per 1-1-2018 De afspraken die zijn gemaakt in het Akkoord Innovatie Kwaliteit Kinderopvang zijn vastgelegd in de Wet IKK, die ingaat op 1 januari 2018. Dit brengt... Meer...